3. ročník soutěže o cenu CASA (2018)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.

Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000 Kč.

Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického základu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • PDF verze bakalářské nebo magisterské práce úspěšně obhájené během posledních tří let (2016-2018)
  • PDF verze abstraktu (max. 250 slov) článku pro časopis Cargo, který ze studentské práce vznikne

Pravidla soutěže:

Soutěžící žádáme o doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace: info@casaonline.cz do 15.11.2018.