Valné shromáždění CASA 2014

 

Vážení členové CASA

 

dovolujeme si Vás pozvat na

volební Valné shromáždění,

které se uskuteční

 

29. 11. 2014 od 12.45

 

na adrese

AV ČR, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha-Bubeneč

 

Po valném shromáždění bude od 16 hod. následovat

Ladislav Holy Lecture 2014


 

Předběžný program Valného shromáždění

(žádáme členy CASA, aby své návrhy na změny či doplnění programu zaslali předsednictvu na adresu info@casaonline.cz)

  1. Přijetí nových členů CASA
  2. Zpráva o činnosti CASA za rok 2014
  3. Konference CASA
  4. Zpráva šéfredaktora časopisu Cargo za rok 2014
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2014
  6. Zpráva o činnosti WCAA a přípravě fúze s IUAES
  7. Transformace CASA ve spolek na základě nového občanského zákoníku a diskuse o s ní spojené změně stanov
  8. Volba nového předsednictva – návrhy
  9. Volba nové revizní komise
  10. Volné návrhy z pléna

 

[PDF ke stažení]