Události

Úvodní přednáška

Datum TBA

Místo konání Filosofický ústav Akademie věd ČR

5. bienální konference CASA 2020
CASA Konference

Datum 17. - 18. 4. 2021

Místo konání Pardubice

2. etický workshop CASA 2020

Datum TBA

Místo konání Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Ladislav Holy Lecture 2020
Ladislav Holy Lecture

Datum 2020-01-25

Místo konání Etnologický ústav AV ČR

O NÁS

Česká asociace pro sociální antropologii je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Byla založena v roce 2008, v roce 2010 byla přijata do Rady vědeckých společností při AV ČR, v roce 2012 se stala členem World Council of Anthropological Associations.

Časopis a knižní edice Cargo

CASA vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;

CASA dále také spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo.

Cílem této ediční řady je rozšířit povědomí o sociální a kulturní antropologii a nabídout analýzy života v jiných společnostech/kulturách, či jiný pohled na společnost naši, širší čtenářské obci.


Členství

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Řádným členem/členkou asociace se může stát každý studující nebo absolvent/ka oboru sociální antropologie nebo oboru příbuzného, jakož i kdokoli další se zájmem o rozvoj sociální antropologie, kdo se zavazuje respektovat stanovy a Etický kodex, jimiž se asociace řídí.

přihláška k řádnému členství

INSTITUCIONÁLNÍ ČLENSTVÍ

Istitucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo asociace.

přihláška k institucionálnímu členství