Události

Úvodní přednáška

Datum TBA

Místo konání Filosofický ústav Akademie věd ČR

5. bienální konference CASA 2020
CASA Konference

Datum TBA

Místo konání Pardubice

2. etický workshop CASA 2020

Datum TBA

Místo konání Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Ladislav Holy Lecture 2020
Ladislav Holy Lecture

Datum 2020-01-25

Místo konání Etnologický ústav AV ČR

O NÁS

Česká asociace pro sociální antropologii je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Byla založena v roce 2008, v roce 2010 byla přijata do Rady vědeckých společností při AV ČR, v roce 2012 se stala členem World Council of Anthropological Associations.

Časopis a knižní edice Cargo

CASA vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;

CASA dále také spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo.

Cílem této ediční řady je rozšířit povědomí o sociální a kulturní antropologii a nabídout analýzy života v jiných společnostech/kulturách, či jiný pohled na společnost naši, širší čtenářské obci.


Členství

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Řádným členem/členkou asociace se může stát každý studující nebo absolvent/ka oboru sociální antropologie nebo oboru příbuzného, jakož i kdokoli další se zájmem o rozvoj sociální antropologie, kdo se zavazuje respektovat stanovy a Etický kodex, jimiž se asociace řídí.

přihláška k řádnému členství

INSTITUCIONÁLNÍ ČLENSTVÍ

Istitucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo asociace.

přihláška k institucionálnímu členství