Valné shromáždění CASA 2015

 

Vážení členové CASA

 

dovolujeme si Vás pozvat na

Valné shromáždění,

které se uskuteční

 

12. 12. 2015 od 12.30

 

na adrese

AV ČR, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha-Bubeneč

 

Po valném shromáždění bude od 16 hod. následovat

Ladislav Holy Lecture 2015


 

Předběžný program Valného shromáždění

(žádáme členy CASA, aby své návrhy na změny či doplnění programu zaslali předsednictvu na adresu info@casaonline.cz)

  1. Přijetí nových členů CASA
  2. Zpráva o činnosti CASA za rok 2015
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2015
  4. Zpráva revizní komise za rok 2014
  5. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2015
  6. Konference CASA 2016
  7. Volné návrhy z pléna

 

[PDF ke stažení]