Statement in support of Central European University in Budapest / Vyjádření podpory Central European University v Budapešti

Following the recent debates concerning the Act CCIV of 2011 on National Higher Education in Hungarian parliament, Czech Association for Social Anthropology expresses concern over the future of Central European University (CEU). The proposed amendments may threaten the future of the institution that represents the leading intellectual force in Central Europe and beyond. CEU has been a center of academic excellence and inspiration for more than two decades. We offer support to fellow anthropologists as well as the entire academic community at CEU. Also, we respectfully urge the Hungarian parliament and government to withdraw the proposed legislative changes to enable CEU to fulfill its academic mission.


Výjádření podpory Central European University

v Budapešti

V reakci na probíhající debaty, jež jsou spojeny s projednáváním opatření CCIV 2011 o změnách vysokoškolského vzdělávání v maďarském parlamentu, Česká asociace pro sociální antropologii vyjadřuje obavy nad budoucím vývojem a osudem Central European University (dále CEU). Navrhované dodatky ohrožují budoucnost instituce, která dlouhodobě platí za jedno z nejvýznamnějších intelektuálních prostředí ve střední Evropě i jinde. CEU je ohniskem akademických dovedností a inspirace po více než dvě dekády. Členové České asociace pro sociální antropologii vyjadřují podporu a ochotu pomoci nejen kolegům sociálním antropologům, ale také celému akademickému společenství na CEU. Zároveň vyzýváme maďarský parlament, vládu a všechny ostatní dotčené činitele, aby od připravovaných legislativních změn upustili, v opačném případě totiž zabrání CEU naplňovat své akademické cíle.