Zvaná přednáška CASA 2018 / 2019

Přihlášky posílejte na e-mail:

info@casaonline.cz

Deadline 1. kola: 31. 10. 2018

Deadline 2. kola: 28. 2. 2019

Česká asociace pro sociální antropologii vyhlašuje druhý ročník zvané přednášky na počest Dr. Milana Stuchlíka, který patřil k propagátorům sociální antropologie v českém prostředí. Smyslem přednášky je zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

CASA vyhlašuje výběrové řízení na pořádání zvané přednášky, kterou finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho).

Podmínky řízení:
http://www.casaonline.cz/?page_id=1992

» Vyhlášení 1.kola soutěže ve formátu PDF
» Vyhlášení 2.kola soutěže ve formátu PDF

Výsledky výběrového řízení 1. kola (podzim 2018)

Zvoucí instituce Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta filosofická, Univerzita Pardubice
Zvoucí člen CASA PhDr. Hana Synková, Ph.D.
Přenášející Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Předpokládaný název přednášky Mapování historie, identity a pojetí domova u tzv. Nabibijských Čechů žijících v současné době v Namibii

Výsledky výběrového řízení 2. kola (jaro 2019)

Zvoucí instituce Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta filosofická, Univerzita Pardubice
Zvoucí člen CASA PhDr. Livia Šavelková, Ph.D.
Přenášející Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Předpokládaný název přednášky Vizuální aspekty subkulturních formací