4. ročník soutěže o cenu CASA (2019)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.

Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000 Kč.

Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického základu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • dodání PDF verze bakalářské nebo magisterské
    práce úspěšně obhájené během posledních tří let (2017-2019)
  • dodání PDF verze abstraktu (max. 250 slov) článku pro časopis Cargo, který ze studentské práce
    vznikne
  • tematika sociální antropologie
  • nelze přihlásit práci, která již soutěžila v minulém ročníku

Soutěžící žádáme o doručení materiálů  
na e-mailovou adresu asociace
info@casaonline.cz do 1. 11. 2019.

» Vyhlášení soutěže ve formátu PDF

.

Výsledky 4. ročníku Soutěže o cenu CASA (2019)

.

Vítězka kategorie bakalářských prací

Marie Hintnausová Vyjednávání porodu a porodního vědění: etnografie jedné české porodnice. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Vítězka kategorie magisterských prací

Jana SosnováMigrující studenti na Instagramu: fotografie, vizualita a současná socialita. (Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií)

Soutěže se zúčastnilo 5 bakalářských a 7 magisterských prací z rozličných antropologických pracovišť z České republiky.

Práce hodnotila porota ve složení: Jaroslav Klepal (Univerzita Karlova, Praha), Zuzana Sekeráková Búriková (Masarykova univerzita, Brno), Daniel Sosna (Akademie věd ČR, Praha), Jaroslav Šotola (Palackého univerzita, Olomouc), Markéta Zandlová (Univerzita Karlova, Praha).