Zvaná přednáška CASA 2017 / 2018

Přihlášky posílejte na e-mail:

info@casaonline.cz

Deadline 1. kola: 15. 9. 2017

Deadline 2. kola: 18. 2. 2018

Česká asociace pro sociální antropologii vyhlašuje první ročník zvané přednášky na počest Dr. Milana Stuchlíka, který patřil k propagátorům sociální antropologie v českém prostředí. Smyslem přednášky je zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

CASA vyhlašuje výběrové řízení na pořádání zvané přednášky, kterou finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho).

Podmínky řízení:
http://www.casaonline.cz/?page_id=1992

» Vyhlášení 1.kola soutěže ve formátu PDF
» Vyhlášení 2.kola soutěže ve formátu PDF

Výsledky výběrového řízení 1. kola (podzim 2017)

Zvoucí instituce Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Zvoucí člen CASA Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.
Přenášející doc. PaeDr. Hana Horáková, Ph.D.
Předpokládaný název přednášky Co to je kultura? Antropologické pojetí kultury.

Výsledky výběrového řízení 2. kola (jaro 2018)

Zvoucí instituce Katedra sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Zvoucí člen CASA doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Přenášející Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
Předpokládaný název přednášky Život v cudzích domovoch: au pair a ich izby v londýnskych domácnostiach