Zpráva o činnosti Gellnerovského semináře v roce 2009

Petr Skalník, člen MČSS a CASA

V roce 2009 se stal Gellnerovský seminář společnou aktivitou MČSS a nově založené CASA (Česká asociace pro sociální antropologii). Svolavateli byli Jiří Musil za MČSS a Petr Skalník se Zdeňkem Uherkem za CASA. Seminář se sešel devětkrát a nadále zůstal důležitou platformou pro výměnu názorů zejména sociologů a sociálních antropologů, ale také historiků, etnologů, filozofů, přičemž je zvláštní pozornost věnována prezentacím doktorandů a dalších mladých kolegů. V referovaném roce jsme měli jistou převahu referátů, zajišťovaných ze strany CASA. Věříme, že v roce 2010 bude více prezentací nabídnuto členy MČSS. Rok 2009 byl také významný výrazným podílem zahraničních referujících.

V lednu se konal 96. seminář na téma Německá etnografie Čech a společenské konsekvence jejího praktikování. Referentem byl doc. Petr Lozoviuk, Ph.D., který ač odchovanec pražského Ustavu etnologie na FFUK působí již několik let na Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden. V únoru 2009 přijel do České republiky významný nizozemský sociální antropolog, který se specializuje na symbolickou antropologii, Prof. Dr. Jos. D.M. Platenkamp, který od 90. let minulého století je ředitelem institutu sociální antropologie na severoněmecké Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Jeho tématem byl jeden z výstupů jeho dlouhodobého výzkumu v Laosu: The canoe-racing ritual of Luang Prabang. Již po několikáté vystoupila na GS Mgr. Vendula Řezáčová, doktorandka v oboru sociální antropologie na katedře sociologie fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V březnu 2009 hovořila anglicky na jedno téma ze své budoucí dizertace Negotiating manhoodin post-apartheid South Africa:Precarious transformations of Tshivenda-speaking labour migrants into religious leaders. Devadesátý devátý Gellnerovský seminář na téma Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury zajistila dr. Jana Nosková, vědecká pracovnice – postdoktorand EÚ AV ČR. Posledním seminářem prvního půlroku 2009 byl jubilejní 100. GS na téma Navigating Human Terrain: On Anthropology and Counter-Insurgency in Afghanistan. Referentem byl hostující profesor na FHS UK prof. David B. Edwards, W. Van Alan Clark Professor of the Social Sciences,  Williams College, USA.

Po prázdninách v září 2009 byl dalším zahraničním referentem skvěle česky hovořící islandský sociolog Johann P. Arnason, emeritní profesor sociologie na La Trobe University v Melbourne; Austrálie, který od roku 2009 působí jako hostující  profesor na fakultě humanitních studií UK v Praze. Ten hovořil na vděčné téma Poznámky ke Gellnerově filozofii dějin. Prof. Arnason také zorganizoval spolu s FHS UK v listopadu speciální Gellnerovskou dílnu na téma „Ernest Gellner: Struktura dějin a teorie modernity,“ na níž vystoupila řada dřívějších přispěvatelů do Gellnerovských seminářů (Jiří Musil, Miroslav Hroch, Luboš Kropáček, Petr Skalník, Marek Skovajsa). V říjnu 2009 se konal 102. GS na zajímavé téma Recruiting Agencies: The Role of Recruitment Firms in Czech Healthcare Worker Migration. Šlo o nábor českých ošetřovatelek na práci v Saúdské Arábii. Přednášející byla doktorandka s českými předky Heidi Bludau z Indiana University, Bloomington, Indiana, USA. V listopadu zavítal do České republiky další badatel s českými kořeny a to v USA narozený ekonomický historik Bill Freund, emeritní profesor na jihoafrické University of KwaZulu-Natal. Ten posluchače seznámil na 103. GS se svým nedávným výzkumem v Kongu, The African Middle Class of Kinshasa; A Gridlocked City in a ‚Fragile‘ State 1960-2010. Nakonec se 10.12.2009 konal 104. GS s referátem na téma Cizinecké komunity v městském prostředí: velká města v České republice, který přednesl dr. Zdeněk Uherek, ředitel Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.

Pro rok 2010 počítáme s více referáty, zajištěnými ze strany MČSS a máme k tomu příslib pomoci dr. Aleny Miltové, která se tak stane čtvrtou svolavatelkou Gellnerovských seminářů. Věříme, že semináře budou nadále vyhledávanou příležitostí k prezentování probíhajících a završených výzkumů a vyzýváme tímto členy obou společností/asociací k zasílání návrhů témat referátů na elektronické adresy svolavatelů Gellnerovských seminářů: ceu.musil@volny.cz, petr.skalnik@upce.cz, uherek@eu.cas.cz a miltova@chello.cz.