Zpráva o činnosti Gellnerovského semináře v roce 2013

Petr Skalník, člen MČSS a CASA

Gellnerovské semináře (GS) se od roku 1998 konají jako akce sekce sociální antropologie Masarykovy české sociologické společnosti (MČSS) a po svém založení i České asociace pro sociální antropologii (CASA). V roce 2013 se konalo 11 seminářů, šest v původní řadě, které byly garantovány Petrem Skalníkem ve spolupráci s Alenou Miltovou a Zdeňkem Uherkem, pět o Střední Evropě, svolávaných Johannem Aransonem a Nicolasem Maslowskim. Zatímco původní řada představila i zahraniční referenty, středoevropská řada dala příležitost vystoupit s referáty tuzemským badatelům. V původní řadě Gellnerovských seminářů se uplatnily zejména referáty sociálně antropologické, i když hlavní událostí byl 130. GS, organizovaný 21.2. 2013 k nedožitým 85. narozeninám Jiřího Musila, iniciátora a spoluzakladatele Gellnerovských seminářů. Tento seminář, na němž promluvili zejména politický geograf Petr Dostál a sociologové Michal Illner,  Johann Arnason a Marek Skovajsa, byl hojně navštíven a diskuse byla opravdu živá. Jiří Musil je nadále inspirující osobností v české společenské vědě, což dokázal i 137. GS, na němž dne 31.10. 2013 vystoupil Marek Hrubec o Jiřím Musilovi jako sociologovi středoevropského města. Z antropologicky zaměřených GS se setkal s velkou odezvou 135. GS, na němž o svém novém výzkumném projektu, týkajícího se slovenských Romů v místní samosprávě, zasvěceně informoval David Zdeněk Scheffel z kanadské Thompson Rivers University. Diskuse pokračovala v nedaleké vinárně.

Vrátím se však popořadě k ostatním seminářům. 129. GS se konal 24.1.2013 a v středoevropské řadě vystoupil historik Jan Křen na téma Střední Evropa v dějepisectví a současné politice. 131. GS byl opět součástí středoevropské řady. Dne 7.3.2013 promluvila politoložka Vladimíra Dvořáková na aktuální téma Budování či rozkládání státu v postkomunistické Střední Evropě? Hned 14.3. 2013 o problematice občanské participace v jedné západoslovenské vesnici promluvila anglicky na 132. GS Yuko Kambara-Yamane z The University of Kitakyushu v Japonsku. Účastníci byli fascinováni výzkumem japonské badatelky, která se naučila slovensky, aby mohla kvalitně provést svůj výzkum. Aktivistický výzkum u chicagských nízkopříjmových Afroameričanů v neoliberální době přiblížila na 133. GS dne 11.3. 2013 Pauline Lipman, specialistka na vzdělávací politiku z University of Illinois at Chicago, USA. Další středoevropský seminář nabídla historička Eva Irmanová, která na 134. GS, jenž se konal 18.4. 2014, promluvila na ožehavé a stále jakoby aktuální téma Mad’arsko a Versailleský mírový systém. Poslední jarní setkání bylo s historikem Janem Rychlíkem, který  na 136. GS dne 16.5. 2013 posluchačům přiblížil tématiku Česko-slovenských vztahů ve středoevropském kontextu. K sociální antropologii příznivce seminářů vrátil dne 21.11.2013 Yasar Abu Ghosh svým výkladem o Konceptu peněz chudých: od primitivních peněz k teorie hodnoty. To byl již 138. GS. Posledním GS byl 139. dne 12.12. 2013, kdy promluvila maďarská Američanka, ekonomická socioložka Zsuzsa Gille z University of Illinois at Urbana-Champaign, která do jara 2014 působí jako hostující profesorka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo zároveň velmi obecné a specifické a to pod názvem: Is there a Global Postsocialist Condition? The Case of the Hungarian New Right.

Gellnerovské semináře probíhaly i v roce 2013 v družné atmosféře, již podtrhovalo nabízené červené víno, tak charakteristické pro semináře Arnošta Gellnera. V roce 2013 skončil po více jak 15. letech jako svolavatel Petr Skalník a předal organizaci GS do rukou Aleny Miltové a Zdeňka Uherka. Nadále počítáme s organizačním příspěvkem Johanna Arnasona a Nicolase Maslowskiho co do středoevropských seminářů.