2. ročník soutěže o cenu CASA (2017)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.

Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000 Kč.

Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického základu, argumen-

tace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • PDF verze bakalářské nebo magisterské práce úspěšně obhájené během posledních tří let (2015-2017)
  • PDF verze abstraktu (max. 250 slov) článku pro časopis Cargo, který ze studentské práce vznikne

Pravidla soutěže:

Soutěžící žádáme o doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace

info@casaonline.cz

do 15.10.2017.

» Vyhlášení soutěže ve formátu PDF

Výsledky 2. ročníku Soutěže o cenu CASA (2017)

 

Vítězka kategorie bakalářských prací


Tereza RybováKomu straší ve věži. Sociálně vědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Vítěz kategorie magisterských prací


Jan OrtMobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním Slovensku. (Karlova Univerzita, Filozofická fakulta)

 
 

Čestné uznání v kategorii bakalářských prací


Petra Vrajová„Každému, co se mu líbí“. Etnografie pražské BDSM subkultury.. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Čestné uznání v kategorii magisterských prací


Martin TremčinskýIdentity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

 

Soutěže se zúčastnilo 6 bakalářských a 8 magisterských prací z rozličných antropologických pracovišť z České republiky a Slovenska.

Práce hodnotila porota ve složení: Michal Lehečka (FHS UK), Kateřina Sidiropulu Janků (PedF MU), Daniel Sosna (FF ZČU), Barbora Spalová (FSV UK), Jaroslav Šotola (FF UP) a Zdeněk Uherek (FSV UK).