Ladislav Holy Lecture 2017

 

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

LADISLAV HOLY LECTURE 2017,

 

kterou přednese

 

Daniel Sosna, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická

 

Každodenní etika v časech nejistoty:

klopýtání transakční logiky

v neformální ekonomice odpadu

 

Přednáška se uskuteční

21. ledna 2017 od 16.00 hod.

 

v prostorách

AV ČR, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha-Bubeneč

 


 

Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu

Komunální odpad má ze zorného pole lidí mizet jasně vymezenými cestami, které jej zároveň transformují. Recyklací vznikají nové komodity, spalováním tepelná energie, tlením zase plyn využitelný pro výrobu elektrické energie nebo kompost. Pod úrovní oficiálních pravidel a normativních činností ale existuje svět neformálních vztahů a praxí, které představují významnou součást odpadových režimů. Na základě etnografického výzkumu mezi aktéry participujícími na ekonomice odpadu argumentuji, že její podstatě nelze porozumět jen prostřednictvím transakční logiky, která dominuje antropologickým analýzám směny minimálně od dob Marcela Mausse. Aktéři odpadového hospodářství se při vyhledávání, sběru, úpravě, pašování, darování nebo prodeji odpadu vyrovnávají s napětím plynoucím z logiky transakcí na straně jedné a představami o tom, co znamená být „dobrým člověkem“ na straně druhé. Neformální činnosti jsou součástí každodenní etiky, která vychází z předchozích zkušeností, představ o spravedlnosti a hodnotě sebe sama. Žitá etika je navíc formována naracemi vykreslujícími minulé události a predikujícími budoucnost. Neformální ekonomické praxe tak nejsou jen nástrojem sociální reprodukce prostřednictvím transakcí, ale zároveň prostředkem morální rezistence vůči nespravedlnosti v dynamicky se měnícím světě odpadových režimů.

 

[PDF ke stažení]