Videozáznam z LHL 2020

Nově je dostupný záznam z Ladislav Holý Lecture 2020 Martina FottyPrincíp domácnosti a námedzná práca: O ekonomickej integrácii Calónov v Brazílii a o možnostiach komparatívnej analýzy“ na Youtube: zde