6. ročník soutěže o cenu CASA (2021)

Jako každý rok CASA vyhlašuje soutěž o nejlepší Bc. a Mgr. práce. Deadline doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace info@casaonline.cz
je 7. 11. 2021.

Více informací o soutěži zde

VÝSLEDKY 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU CASA (2021)

VÍTĚZ KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Martin Dolský – Město na kousky: produkce a konstrukce prostoru uzavřeného rezidenčního areálu (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ

Varvara Borisova – Pre-loved: vintage obchody jako alternativa rychlé módě (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Komise dále vyslovila uznání všem soutěžícím za vypracování výborných kvalifikačních prací navzdory pandemii a pandemické situaci, které se zásadním způsobem promítly do jejich výzkumných projektů, studia a v neposlední řadě i osobních životů. Toto uznání patří Zdeňce Balíkové (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická), Haně Drštičkové (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií), Barboře Jiřičkové (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd), Veronice Kučabové (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií), Tereze Mottlové (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií), Alexandře Snohové (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií), Romanu Szórádovi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd), Natálii Trušině (Univerzita Karlova, Fakulta filozofická), Veronice Veselkové (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická) a Karlu Vranovskému (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická).

Soutěže se zúčastnilo 7 bakalářských a 5 magisterských prací.

Práce hodnotila porota ve složení: Adam Horálek (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická), Jana Jetmarová (Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická), Jaroslav Klepal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd), Michal Pavlásek (Akademie věd ČR, Brno) a Barbora Stehlíková (Akademie věd ČR, Praha)