187. Gellnerovský seminář

odkaz pro připojení přes Zoom naleznete v PDF souboru

[PDF ke stažení]

Abstrakt

Kniha Původní obyvatelé a globalizace se zamýšlí nad současnou situací domorodých obyvatel pěti kontinentů. V pěti tematických blocích, z nichž každý představuje specifický úhel pohledu, kniha reflektuje dopady globálních procesů na původní obyvatele i složitou síť vzájemných vztahů, v nichž nemusejí figurovat pouze ve stereotypní roli pasivních obětí, ale jejichž podobu mohou i sami ovlivňovat. Kniha, určená českému a slovenskému čtenáři, poskytuje komplexní pohled na problematiku původních obyvatel v kontextu současného globalizujícího a glokalizujícího se světa.

Autorský tým tvoří

Lucia Bistárová (Národné osvetové centrum)
Tomáš Boukal (Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice)
Monika Brenišínová (Středisko ibero-amerických studií FF Univerzity Karlovy)
Marek Halbich (Katedra sociální a kulturní antropologie FHS Univerzity Karlovy)
Martin Heřmanský (Katedra sociální a kulturní antropologie FHS Univerzity Karlovy)
Jana Jetmarová (Katedra filosofie FP Technické univerzity v Liberci)
Martin Soukup (Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice)
Lívia Šavelková (Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice)