188. Gellnerovský seminář – Kateřina Mildnerová

odkaz pro připojení přes Zoom naleznete v PDF souboru

[PDF ke stažení]

Abstrakt

Přednáška se zaměří na exilovou historii, kolektivní identitu a pojetí domova u tzv. namibijských Čechů, původně 56 dětských válečných uprchlíků z Angoly, kteří byli v roce 1985 přijati československou vládou na výchovu a vzdělání. Edukační program namibijských dětí v Československu vykazoval prvky sociálního inženýrství. Děti prošly československým vzdělávacím systémem (s prvky namibijské vlastenecké výchovy), osvojily si český jazyk, socializovaly se a postupně kulturně asimilovaly. Jejich dospívání bylo přerušeno po roce 1989, kdy padla železná opona a Namibie získala nezávislost. Děti byly v roce 1991 nuceně relokovány do Namibie bez jakékoliv jazykové, či psychologické přípravy, navíc bez dokončeného základního vzdělání. Jejich socio-kulturní adaptace v Namibii byla spojena s nostalgickou idealizací domova v Československu, vytváření “ostrůvků domoviny”, udržováním českého jazyka a utužováním kolektivní paměti skrze ritualizaci vzpomínek. Zkušenost se životem ve dvou kulturně odlišných prostředích vedla u namibijských Čechů k uvědomění si vlastní jinakosti a postupnému utváření svébytné kolektivní identity se silným přináležením k češství. I po téměř třiceti letech se namibijští Češi v Namibii hrdě hlásí k České republice, kterou považují za svůj jediný a pravý domov.

Biografie

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD. je česká afrikanistka, socio-kulturní antropoložka, v současné době působící na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie UPa v Olomouci. Je také předsedkyní České asociace afrických studií. K jejím dlouholetým vědecko- výzkumným zájmům patří oblast antropologie náboženství (magie, čarodějnictví, tradiční léčitelství a africké křesťanské nezávislé církve), dále africké umění, kulturní turismus, kolektivní paměť a identita migrantů. Autorka má za sebou řadu terénních výzkumů v Zambii, Beninu a Namibii. Je autorkou monografií Můj soused čaroděj (Jota, 2011), Pití fetišů – náboženství a umění Beninu (Malvern, 2012), From Where Does the Bad Wind Blow (Lit Verlag, 2015), Černí Sokoli (NLN, 2020) a Namibian Czechs (Lit Verlag, 2020).