7. ročník soutěže o cenu CASA (2022)

Jako každý rok CASA vyhlašuje soutěž o nejlepší Bc. a Mgr. práce. Deadline doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace info@casaonline.cz
je 7. 11. 2022.

Více informací o soutěži zde

VÝSLEDKY 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU CASA (2022)

VÍTĚZ KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Jana GajićHood Elitism: Stylistic Transgressions of Dominant Cultural Meanings in the Music of the Serbian Artist Mimi Mercedez (Fakulta humanitních studií UK, vedoucí práce: David Verbuč)

VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ

Anna VykoukalováHranice odpadu: etnografie sběrného dvora (Fakulta humanitních studií UK, vedoucí práce: Bob Kuřík)

Soutěže se zúčastnilo 5 bakalářských a 3 práce magisterské.

Práce hodnotila porota ve složení: Tereza Hyánková (University of New York in Prague), Jaroslav Klepal (Fakulta humanitních studií UK), Zuzana Sekeráková-Búriková (Slovenská akadémia vied), Eva Šlesingerová (Fakulta sociálních studií MU) a Martin Tremčinský (Fakulta sociálních věd UK).