Migrace – seznam expertů/expertek CASA

Seznam expertů a expertek České asociace pro sociální antropologii na migraci a související aktuální témata, které lze kontaktovat v případě zájmu o rozhovor, komentář nebo odborné stanovisko.

Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.
Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Email: petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz
Web: http://www.fhs.cuni.cz/antropologie/o_katedre/
http://www.migrace.com/cs/organizace
Výzkumná témata/klíčová slova: gender v migraci, rodina v procesu migrace, transnacionální mateřství, transnacionální péče,  rodina v procesu migrace, stárnutí v procesu migrace, uprchlické ženy

Mgr. Luděk Jirka
Katedra kulturních a náboženských studií, Univerzita Hradec Králové
Email: ludek.jirka@seznam.cz
Web: http://cuni.academia.edu/Lud%C4%9BkJirka
Výzkumná témata/klíčová slova: Krajané, reemigrace, migrace, etnicita, transnacionalismus