Migrace – seznam expertů/expertek CASA

 

Seznam expertů a expertek České asociace pro sociální antropologii na migraci a související aktuální témata, které lze kontaktovat v případě zájmu o rozhovor, komentář nebo odborné stanovisko.

[PDF ke stažení]

 
Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.
Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Email: petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz
Web: http://www.fhs.cuni.cz/antropologie/o_katedre/
http://www.migrace.com/cs/organizace
Výzkumná témata/klíčová slova: gender v migraci, rodina v procesu migrace, transnacionální mateřství, transnacionální péče,  rodina v procesu migrace, stárnutí v procesu migrace, uprchlické ženy

Joseph Grim Feinberg, PhD
Filosofický ústav, AV ČR; Sociologický ústav SAV
Email: jgrimfeinberg@gmail.com
Web: http://mcf.flu.cas.cz/cz/feinberg/joseph-grim-feinberg
Výzkumná témata/klíčová slova: Folklor a politická subjektivita; lid, participace a identita; teorie občanství a společenského vyloučení

Jan Grill, PhD. (MA, Bc)
Department of Social Anthropology, University of Manchester
Email: jan.grill@manchester.ac.uk
Web: http://www.manchester.ac.uk/research/jan.grill/personaldetails
https://manchester.academia.edu/JanGrill

Mgr. Luděk Jirka
Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Email: ludek.jirka@seznam.cz
Web: http://cuni.academia.edu/Lud%C4%9BkJirka
Výzkumná témata/klíčová slova: Krajané, reemigrace, migrace, etnicita, transnacionalismus

dr. hab. Jan Kajfosz 
Katedra sociologie, Filozofická fakulta Ostravské university / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Email: jankajfosz@hotmail.com
Web: http://weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/jan-kajfosz?ft=instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej
Výzkumná témata/klíčová slova: kognitivní antropologie

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Katedra sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Email: kandert@fsv.cuni.cz; josef.kandert@fsv.cuni.cz;
Web: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-397.html
Výzkumná témata/klíčová slova: politické systémy, příbuzenství, náboženství;

Mgr. Barbora Spalová PhD.
Katedra sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Email: barbora.spalova@fsv.cuni.cz
Web: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-377.html
Výzkumná témata/klíčová slova: Antropologie hranic, antropologie náboženství (zejména křesťanství), kulturní a sociální paměť, veřejný prostor