Členství

 

Členství v české asociaci pro sociální antropologii je řádné, institucionální nebo omezené.

 

řádné členství

Řádným členem asociace se může stát každý absolvent magisterského studia oboru sociální  antropologie nebo oboru příbuzného se zájmem o rozvoj sociální antropologie, a který se zavazuje  respektovat stanovy a etický kodex, jimiž se asociace řídí. Přijetí řádného člena společnosti se děje  na základě přihlášky projednané a přijaté předsednictvem asociace. Tato členská přihláška musí  obsahovat doporučení dvou stávajících řádných členů. Součástí členské přihlášky k řádnému  členství je stručný odborný životopis.

— přihláška k řádnému členství

institucionální členství

Istitucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo  asociace. Institucionálního člena zastupuje na valném shromáždění jedna fyzická osoba, která je  k tomuto účelu institucionálním členem zmocněná.

omezené členství

Omezené členství je určeno především pro studenty oboru sociální antropologie a oborů příbuzných.  Omezené členství se uděluje na základě přihlášky, kterou projedná a schválí předsednictvo asociace.  Přihláška k omezenému členství musí obsahovat doporučení dvou stávajících členů asociace, a to buď  s plnohodnotným, nebo omezeným členstvím.

— přihláška k omezenému členství