Zvaná přednáška CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka

 

Zvaná přednáška CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka si po vzoru předního českého antropologa a významného propagátora sociální antropologie v českém prostředí, jehož jméno nese, klade za cíl zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

Zvaná přednáška CASA se koná dvakrát ročně, jednou v každém semestru akademického roku, na některém z pracovišť, které rozvíjí sociální antropologii.

CASA realizaci zvané přednášky finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho). O přidělení finanční podpory rozhoduje předsednictvo CASA na základě přihlášek, podaných do výběrového řízení.

 

Podmínky řízení:

  • Přihlášku podává zvoucí instituce prostřednictvím osoby, která je členem CASA.
  • Přednášející je rovněž členem (členkou) CASA a není interním ani externím zaměstnancem zvoucí instituce.
  • Podpořené instituce a osoby nemohou získat podporu v následujících dvou kolech soutěže.
  • Přihláška musí obsahovat: název zvoucí instituce a jméno zvoucího člena CASA, jméno přednášejícího, předpokládaný název a termín přednášky.
  • Přihlášky posílejte na e-mail info@casaonline.cz do termínu dle aktuálně probíhající soutěže.
  • Přihlášky hodnotí předsednictvo CASA. Výsledky soutěže budou oznámeny do tří týdnů od ukončení soutěže e-mailem účastníkům soutěže a na webu CASA.

 

» 2. ročník zvané přednášky na počest dr. Milana Stuchlíka (2018/2019)
» 1. ročník zvané přednášky na počest dr. Milana Stuchlíka (2017/2018)