O nás

Česká asociace pro sociální antropologii je občanským sdružením  profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální  antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru  a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Byla založena v roce 2008, v roce 2010 byla  přijata do Rady vědeckých společností při AV ČR, v roce 2012 se stala  členem World Council of Anthropological Associations.

Cílem České asociace pro sociální antropologii je:

  • podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání;
  • reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli;
  • popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností;
  • vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku;
  • udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.

Pro dosažení svých cílů asociace pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití.

Asociace si klade za cíl přispívat ke zvyšování kvality oboru. Chce usilovat o dodržování pravidel a norem ve výzkumné a pedagogické praxi a dbát na dodržování etiky vědecké práce.

Úkolem asociace je poskytovat svým členům pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti.