Zvaná přednáška CASA – podzim 2017

Přihlášky posílejte na e-mail:

info@casaonline.cz

Deadline: 15. 9. 2017

 

 

Česká asociace pro sociální antropologii vyhlašuje první ročník zvané přednášky na počest Dr. Milana Stuchlíka, který patřil k propagátorům sociální antropologie v českém prostředí. Smyslem přednášky je zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

CASA vyhlašuje výběrové řízení na pořádání zvané přednášky, kterou finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho).

Podmínky řízení:
http://www.casaonline.cz/?page_id=1992

Výsledky výběrového řízení (podzim 2017)

 

Zvoucí instituce Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Zvoucí člen CASA Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.
Přenášející doc. PaeDr. Hana Horáková, Ph.D.
Předpokládaný název přednášky Co to je kultura? Antropologické pojetí kultury.