Předsednictvo

.

PŘEDSEDA

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

martin.hermansky (at) fhs.cuni.cz

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Fakulta sociálních věd UK

zdenek.uherek (at) fsv.cuni.cz

PhDr. Hana Synková, Ph.D.

Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

hana.synkova (at) upce.cz

HOSPODÁŘ

Mgr. Michal Lehečka

Fakulta humanitních studií UK

leheckam (at) seznam.cz

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Filozofická fakulta ZČU

sosna (at) eu.cas.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

marketa.zandlova (at) fhs.cuni.cz