Předsednictvo

.

PŘEDSEDA

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

martin.hermansky (at) fhs.cuni.cz

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

uherek (at) eu.cas.cz

PhDr. Hana Synková, Ph.D.

Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

hana.synkova (at) upce.cz

HOSPODÁŘ

Mgr. Michal Lehečka

Fakulta humanitních studií UK

email (at) email

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Filozofická fakulta ZČU

dsosna (at) ksa.zcu.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Zandelová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

marketa.zandlova (at) fhs.cuni.cz