Předsednictvo

.

PŘEDSEDA

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

martin.hermansky (at) fhs.cuni.cz

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

sosna (at) eu.cas.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

marketa.zandlova (at) fhs.cuni.cz

HOSPODÁŘ

Mgr. Michal Lehečka

Fakulta humanitních studií UK

leheckam (at) seznam.cz

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Fakulta sociálních věd UK

zdenek.uherek (at) fsv.cuni.cz

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

jaroslav.klepal (at) gmail.com