Valné shromáždění CASA 2018

 

Vážené členky, vážení členové

 

dovolujeme si Vás pozvat na

Valné shromáždění,

které se uskuteční

 

17. 2. 2018 od 12.00

 

na adrese

FSV UK, budova Hollar, místnost H212,
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

 

Po valném shromáždění bude od 16 hod. následovat

Ladislav Holy Lecture 2018


 

Předběžný program Valného shromáždění

(žádáme členy CASA, aby své návrhy na změny či doplnění programu zaslali předsednictvu na adresu info@casaonline.cz)

  1. Přijetí nových členů CASA
  2. Zpráva o činnosti CASA za rok 2017
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  4. Zpráva revizní komise za rok 2017
  5. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2017
  6. Plány pro rok 2018
  7. Bienální konference CASA 2018
  8. Vyhlášení výsledků soutěže O cenu CASA 2017
  9. Diskuse o úpravách stanov CASA
  10. Volné návrhy z pléna

 

[PDF ke stažení]