Zvaná přednáška CASA 2018 / 2019

Přihlášky posílejte na e-mail:

info@casaonline.cz

Deadline 1. kola: 31. 10. 2018

Deadline 2. kola: bude doplněno

 

Česká asociace pro sociální antropologii vyhlašuje druhý ročník zvané přednášky na počest Dr. Milana Stuchlíka, který patřil k propagátorům sociální antropologie v českém prostředí. Smyslem přednášky je zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

CASA vyhlašuje výběrové řízení na pořádání zvané přednášky, kterou finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho).

Podmínky řízení:
http://www.casaonline.cz/?page_id=1992