5. bienální konference CASA 2020

Z DŮVODU PLATNOSTI NOUZOVÉHO STAVU A OPATŘENÍ VLÁDY ČR SE KONFERENCE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU, KTERÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VÝVOJE SITUACE

V roce 2020 uplyne od vzniku České asociace pro sociální antropologii dvanáct let. Porovnáme-li to s dobou existence podobných organizací, je to doba relativně krátká (Česká národopisná společnost byla založena již roku 1893, Polskie Towarzystwo Antropologiczne 1925, European Association of Social Anthropologists 1989). Ovšem vzhledem k dynamice rozvoje sociální antropologie v českém prostředí je i dvanáct let dost na to, aby bylo možné bilancovat. Nikoliv však ve smyslu, co se za tuto dobu odehrálo na české sociálněantropologické scéně, ale jakou podobu dnešní česká sociální antropologie získala.

Bienální konference byla doposud vždy koncipována jako konference mezinárodní, s angličtinou jako jednacím jazykem a zacílená na konkrétní téma. V roce 2020 však v ČR takových konferencí proběhne hned několik a CASA se bude na organizaci dvou z nich podílet (Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today a Why the World Need Anthropologist 2020). Rozhodli jsme se proto nadcházející bienální konferenci pojmout jako „asociační“ a vedenou primárně v češtině. „Asociačním“ charakterem máme na mysli nejen to, že se její účastníci budou rekrutovat z řad členů asociace, ale také že členům asociace poskytne prostor pro setkání v jiné podobě, než činí každoroční Valné shromáždění. Smyslem konference je vytvořit prostor pro kritickou diskuzi nad současnými výzkumnými tématy rozvíjenými členy/členkami asociace, kolegy/kolegyněmi působícími ve Střední Evropě či majícími vazbu k CASA.

Vítány jsou proto příspěvky na jakékoliv sociálněantropologické téma. Zájemci o uspořádání tematických panelů, workshopů, kulatých stolů či podobných aktivit nás mohou kontaktovat na emailové adrese asociace: info@casaonline.cz.

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA

Joseph Grim Feinberg (Filosofický ústav Akademie věd ČR)
Úvahy o antropologii a filozofii

REGISTRACE

Registrace bude otevřena v několika málo dnech.

POPLATKY

Pro členy CASA 300,- Kč

Pro členy CASA (studenty) 200,- Kč

Pro nečleny CASA 900,- Kč

Pro nečleny CASA (studenty) 500,- Kč

Poplatky lze uhradit v hotovosti na místě při registraci či bankovním převodem na účet asociace.

Majitel účtu: Česká asociace pro sociální antropologii, z. s., Národní 3, 110 00 Praha 1, Česká republika.
Adresa banky: Fio Banka

Číslo účtu pro vnitrostátní platby: 2300454230/2010
Číslo účtu pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ0520100000002300454230
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pokud jste členy asociace, uveďte jako variabilní symbol vaše členské číslo (k dispozici na webových stránkách asociace). Zároveň prosíme všechny členy i nečleny, aby do zprávy pro příjemce uvedli „JMÉNO PŘÍJMENÍ Konf2020“ abychom platby snadněji identifikovali.

MÍSTO KONÁNÍ

konferenční sál Parku Natura, Štolbova 2874, Pardubice

http://www.natura-park.cz/

DŮLEŽITÁ DATA

Uzávěrka pro návrhy příspěvků: 30. ledna 2020 16. února 2020

Oznámení o přijetí příspěvků: 15. února 2020 23. února 2020

Zahájení registrace: 15. února 2020 23. února 2020

Uzavření registrace: 31. března 2020

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Martin Heřmanský
Jaroslav Klepal
Michal Lehečka
Daniel Sosna
Zdeněk Uherek
Markéta Zandlová

DALŠÍ INFORMACE

http://www.casaonline.cz
info@casaonline.cz

[CfP v PDF]