O nás

Česká asociace pro sociální antropologii je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Byla založena v roce 2008, v roce 2010 byla přijata do Rady vědeckých společností při AV ČR, v roce 2012 se stala členem World Council of Anthropological Associations.


Cílem České asociace pro sociální antropologii je:

  • podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání;
  • reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli;
  • popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností;
  • vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku;
  • udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.
  • Pro dosažení svých cílů asociace pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití.
  • Asociace si klade za cíl přispívat ke zvyšování kvality oboru. Chce usilovat o dodržování pravidel a norem ve výzkumné a pedagogické praxi a dbát na dodržování etiky vědecké práce.
  • Úkolem asociace je poskytovat svým členům pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti.

PŘEDSEDNICTVO

PŘEDSEDA

Dr. Adam Horálek, Ph.D.
Filozofická fakulta UK
adam.horalek (at) ff.cuni.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK
hedvika.novotna (at) fhs.cuni.cz

Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská VŠE
wolfovaalzbeta (at) seznam.cz

HOSPODÁŘKA

Mgr. Barbora Stehlíková
Fakulta sociálních věd UK
barbora.stehlikova (at) fsv.cuni.cz

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Mgr. Nikola Balaš, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
nikola.balas (at) eu.cas.cz

Mgr. Varvara Borisova
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
varvara.borisova (at) fhs.cuni.cz