Události
a aktivity CASA

 • vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;
 • ve dvouletých intervalech pořádá mezinárodní vědeckou konferenci;
 • každoročně organizuje Ladislav Holý Lecture, v jejímž rámci vystupují přední světoví antropologové;
 • spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo;
 • ve spolupráci s Masarykovou českou sociologickou společností spolupořádá v průběhu zimního a letního semestru v měšíčních intervalech Gellnerovský seminář;
 • každoročně pořádá soutěž o cenu CASA, v níž vybírá nejlepší absolventskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie;
 • dvakrát ročně organizuje Zvanou přednášku CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka.
 • Aktivity

  Ladislav Holy Lecture 2024 – 27. 1. 2024
  Ladislav Holy Lecture

  Datum 19.2.2022, 16:00

  Místo konání Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8

  Valné shromáždění 2024 // General meeting 2024

  Datum 19.2.2022, 13:00

  Místo konání Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8