Události
a aktivity CASA

 • vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;
 • ve dvouletých intervalech pořádá mezinárodní vědeckou konferenci;
 • každoročně organizuje Ladislav Holý Lecture, v jejímž rámci vystupují přední světoví antropologové;
 • spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo;
 • ve spolupráci s Masarykovou českou sociologickou společností spolupořádá v průběhu zimního a letního semestru v měšíčních intervalech Gellnerovský seminář;
 • každoročně pořádá soutěž o cenu CASA, v níž vybírá nejlepší absolventskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie;
 • dvakrát ročně organizuje Zvanou přednášku CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka.
 • Události

  Úvodní přednáška

  Datum TBA

  Místo konání Filosofický ústav Akademie věd ČR

  5. bienální konference CASA 2020
  CASA Konference

  Datum 17. - 18. 4. 2021

  Místo konání Pardubice

  2. etický workshop CASA 2020

  Datum TBA

  Místo konání Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

  Ladislav Holy Lecture 2020
  Ladislav Holy Lecture

  Datum 2020-01-25

  Místo konání Etnologický ústav AV ČR

  4. ročník soutěže o cenu CASA (2019)
  soutěž o cenu CASA

  Datum 2019-11-01