Události
a aktivity CASA

 • vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;
 • ve dvouletých intervalech pořádá mezinárodní vědeckou konferenci;
 • každoročně organizuje Ladislav Holý Lecture, v jejímž rámci vystupují přední světoví antropologové;
 • spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo;
 • ve spolupráci s Masarykovou českou sociologickou společností spolupořádá v průběhu zimního a letního semestru v měšíčních intervalech Gellnerovský seminář;
 • každoročně pořádá soutěž o cenu CASA, v níž vybírá nejlepší absolventskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie;
 • dvakrát ročně organizuje Zvanou přednášku CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka.
 • Události

  Úvodní přednáška

  Datum TBA

  Místo konání Filosofický ústav Akademie věd ČR

  5. bienální konference CASA 2020
  CASA Konference

  Datum TBA

  Místo konání Pardubice

  2. etický workshop CASA 2020

  Datum TBA

  Místo konání Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

  Ladislav Holy Lecture 2020
  Ladislav Holy Lecture

  Datum 2020-01-25

  Místo konání Etnologický ústav AV ČR

  4. ročník soutěže o cenu CASA (2019)
  soutěž o cenu CASA

  Datum 2019-11-01