Události
a aktivity CASA

  • vydává Cargo – Časopis pro kulturní / sociální antropologii vedený v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT;
  • ve dvouletých intervalech pořádá mezinárodní vědeckou konferenci;
  • každoročně organizuje Ladislav Holý Lecture, v jejímž rámci vystupují přední světoví antropologové;
  • spolupracuje se Sociologickým nakladatelstvím (SLON) na vydávání knižní edice Cargo;
  • ve spolupráci s Masarykovou českou sociologickou společností spolupořádá v průběhu zimního a letního semestru v měšíčních intervalech Gellnerovský seminář;
  • každoročně pořádá soutěž o cenu CASA, v níž vybírá nejlepší absolventskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie;
  • dvakrát ročně organizuje Zvanou přednášku CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka.