Ladislav Holy Lecture

Přednáška pojmenovaná po předním sociálním antropologovi českého původu, Ladislavu Holém (1933-1997), je organizována jednou ročně u příležitosti valného shromáždění České asociace pro sociální antropologii. Jejím cílem je přivést do České republiky významné osobnosti oboru bez ohledu na jejich konkrétní výzkumné téma a teoretickou či metodologickou orientaci.

V minulosti Ladislav Holy Lecture proslovili:

» Daniel Sosna (2017)

» Christoph Brumann (2015)

» Ghassan Hage (2014)

» Peter Schweitzer (2013) [pdf]

» Joel Robbins (2012) [pdf]

» Nikolai Ssorin-Chaikov (2011) [pdf]

» Lale Yalcin-Heckmann (2010)

» Piers Vitebsky  (2009) [pdf]