Zpráva o Gellnerovských seminářích za roky 2010 a 2011

Petr Skalník, člen MČSS a CASA

.

V referovaných letech Gellnerovský seminář (GS), společná aktivita Masarykovy české sociologické společnosti a České asociace pro sociální antropologii, pokračoval v nezmenšené periodicitě přes kolísající zájem antropologů a sociologů (dle přitažlivosti toho kterého tématu). Vedle Jiřího Musila a Petra Skalníka se na organizaci seminářů podíleli Zdeněk Uherek z Ethnologického ústavu AV ČR a Alena Miltová ze Sociologického nakladatelství. Té se podařilo revidovat a „osvěžit“ seznam zájemců o GS. Seznam je podle zájmu dále doplňován o nové adresy. Seminář se valnou většinou konal v reprezentativní místnosti Richter New York University v Praze, v 1. patře budovy na Malém náměstí 11, Praha 1 – Staré Město. Za spolupráci s NYU jsme vděčni, protože to umožňuje konání GS v pěkném prostředí v centru hlavního města.

105. GS se konal v den, který stále někteří slaví, tj.  25.2. 2010 a to na téma velmi aktuální nejen pro sociologii: „Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?“ Promluvil Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Referát se setkal s živou odezvou. Dalším seminářem byl 106., který se konal  25.3. 2010. Prof. Dr. Christian Giordano z Université de Fribourg ve Švýcarsku promluvil na téma “Mafia as a legacy: A disenchanted perspective on forms of organized crime”. Giordano se narodil v Palermu na Sicilii a tam i jinde provedl originální terénní výzkum. Jeho fascinující referát byl přijat posluchači s více než zdvořilým zájmem. 22. dubna 2010 se konal 107. GS na téma “Sociologická interpretace jako performativní akt: případ metodologického nacionalismu“. Prednášejícím byl doc. PhDr. Csaba Szaló, PhD. z Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Referát přitáhl méně obvyklé návštěvníky zejména z řad sociologů. Dalším GS byl 108mý, který se konal 27. května 2010 na méně obvyklé téma „Současný šamanismus u Mansů západní Sibiře“. Referentem byl PhDr. Tomáš Boukal, PhD. z Katedry sociálních věd na Univerzitě Pardubice. Přes malou účast seminář vyvolal mnoho otázek a pokračoval neformálně i po oficiálním ukončení. Po prázdninách se 109. GS konal 21. října. Svůj velmi zajímavý, ale i znepokojivý referát přednesl na téma „Politické konflikty v současné Africe“ PhDr. Alemayehu Kumsa, PhD. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

16. listopadu 2010 se konal 110. GS ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (konkrétně profesorem Johannem Arnasonem). Řečníkem byl již dříve na GS vystoupivší Prof. Dr. Chris Hann z Max-Planck Institute for Social Anthropology, Halle an der Saale. Zvolené téma „The religious, the secular and the socialist in contemporary Eurasia“ vyvolalo živou diskusi a referent byl vyzván, aby nabídl rozšířenou verzi svého vystoupení antropologickému časopisu Cargo (vyšla v čísle 1,2/2010, s.4-26). Nová desítka seminářů a nový rok 2011 byl zahájen 111tým GS dne 24. února 2011. Na aktuální téma „Americká identita a muslimové“ vystoupil Mgr. Ondřej Klípa z Rady vlády ČR pro národnostní menšiny. Přednáška se setkala s velkým zájmem. Další, 112. GS se konal 24. března 2011. Vystoupila PhDr. Lívia Šavelková, PhD. z Univerzity Pardubice na téma „ Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit“. I tento seminář, vycházející z referentčiny doktorské disertace, se setkal s velkým zájmem, zejména sociálních antropologů. 113. GS se konal ve čtvrtek 28. dubna 2011 na téma „Psychoanalysis and anthropology: an uneasy relationship”. Přednášejícím byl profesor antropologie na Bělehradské univerzitě Aleksandar Bošković, který je zároveň ředitelem výzkumu a vedoucím Centra politických studií a výzkumu veřejného mínění v bělehradském Institutu sociálních věd. I když se sešlo jen několik zájemců následovala po vystoupení zahraničního hosta zasvěcená diskuse. Ve čtvrtek 12. května 2011 následoval 114. GS na téma „Mezikulturní komunikace: přehodnocení a rozšíření“. Vystoupil emeritní profesor antropologie na University of Massachusetts (USA) Zdeněk Salzmann (85), který po roce 1989 každoročně hostuje na několika českých univerzitách. Tento seminář byl navštíven hojně a diskuse probíhala ještě i v nedaleké restauraci.

115. GS se konal po letních prázdninách 20. října 2011, kdy vystoupil spoluzakladatel GS PhDr. Petr Skalník, CSc. na téma „Antropologie se musí radikálně změnit nebo se stane reliktem minulosti“. Toto téma přitáhlo značné množství posluchačů/diskutujících. Na tento seminář navázal 116. GS, jenž se konal dne 24.11.2011. Druhý spoluzakladatel GS profesor Jiří Musil přispěl do teoretické diskuse příspěvkem “Vztah mezi poznáním a jednáním – problém nejen sociologie”. Rok 2011 uzavřel 15. prosince 2011 117 tým GS profesor James Boster z University of Connecticut přednáškou “Where’s Whorf?: Language differences without corresponding cognitive differences”. Diskusantem byl docent František Vrhel z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Gellnerovské semináře nadále přitahují jak přednášející tak posluchače. Na rok 2012 máme celou řadu předem ohlášených vystoupení, která se jako obvykle budou týkat aktuálních témat vědeckých i společenských. Seminář napomáhá interdisciplinární spolupráci a plní roli fóra pro prezentaci badatelských výsledků mladé generace. Proto budeme v úctyhodné sérii Gellnerovských seminářů pokračovat.