Zpráva o činnosti Gellnerovského semináře v roce 2012

Petr Skalník, člen MČSS a CASA

.

Gellnerovské semináře se konají nejméně jednou měsíčně jako společná aktivita Masarykovy české sociologické společnosti a České asociace pro sociální antropologii. Uplynulý rok byl mimořádný. Na jedné straně došlo k velké ztrátě, protože 16. 9. 2012 zemřel profesor Jiří Musil, spoluzakladatel Gellnerovských seminářů. Na straně druhé se konalo zásluhou Jiřího Musila a Johanna Arnasona více seminářů než obvykle (celkem 11). Gellnerovské semináře opět osvědčily svou užitečnost a význam pro pražské i české intelektuální prostředí, mladou generaci i ty starší.

118. GS se konal 12. ledna 2012, kdy přednášela Mgr. Jana Kostrounová, doktorandka na katedře politologie filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na téma „Kráčí Tunisko opačným směrem než Egypt? ‘Vyčpělá vůně‘ tuniského jasmínu versus nová egyptská sunnitská vojenská diktatura.“ Přednášející těžila ze zkušeností dlouhodobých pobytů v obou zemích a poukázala na problematičnost tamních ‚revolucí‘.

119. GS se konal dne 16. února 2012 a nesl se ve znamení 84. narozenin Jiřího Musila, z jehož popudu se GS od roku 1998 konají. Jiří Musil promluvil o knize Johna Halla Ernest Gellner. An Intellectual Biography. Jde o nejrozsáhlejší studii o Gellnerovi, která byla dosud napsána. Ve svém zamyšlení nad knihou se přednášející věnoval třem okruhům otázek: 1. Napětí v myšlení středoevropských myslitelů židovského původu mezi kosmopolitním universalismem, židovským etnonacionalismem a asimilací s národem země, kde žili. 2. Co je to modernita, jaké jsou její kořeny, její obsah formy a co přinesla Střední Evropa světu v tomto směru. 3. Gellnerovy pohledy na české myšlení, českou historii a českou politiku.

120. GS se konal 1. března 2012. Přednáška významného českého sociologa Jana Kellera z Ostravské univerzity na téma „Sociologie jako konstrukt středních vrstev“ vzbudila živý zájem a vyvolala řadu dotazů. Přednášející se zaměřil zejména na zvláštní postavení středních vrstev, které „za pomoci poměrně abstraktních sociologických kategorií, pojmů a schémat si … řeší své tři hlavní problémy: kam vlastně patří, co je pojí s druhými a co všechno si mohou vzhledem ke svému postavení ještě dovolit.“

121. GS se konal 26. dubna 2012. Promluvil Mark Risjord, antropolog z Emory University v USA, který dočasně působil i na Univerzitě Hradec Králové, na téma „Structure, Agency, and Improvisation“. Přednáška na teoretické téma se setkala se zájmem užší skupiny specialistů.

122.-124. GS byly věnovány tématice „Střední  Evropa: Kořeny, formy a výklady modernity“. Šlo o program organizovaný s Fakultou humanitních studií a ve spolupráci Gellnerovskými semináři a to z popudu Johanna P. Arnasona, Nicolase Maslowskiho  a Jiří Musila. Dne 2. 5. 2012 promluvil Jiří Musil na téma “Možné pohledy na zdroje modernity ve Střední Evropě“. Dne 24.5. 2012 pronesl Johann P. Arnason referát “Střední Evropa: demarkace, proměny a diferenciace“ a 21.6. 2012 jarní GS uzavřelo vystoupení Miroslava Hrocha “Střední Evropa jako pracovní hypotéza pro historiky.“

125. GS opět přilákal především antropology, neboť promluvila rumunská badatelka Magdalena Craciun, od roku 2011 pracující na Univerzitě Pardubice, na téma „Fake branded headscarves: the articulation of economy and morality in contemporary Turkey“. Jde o pohled do průmyslu falšovaného zboží, jenž vychází z terénního výzkumu v Turecku.

126. GS se konal 1. 11. 2012. Promluvil historik Petr Hlaváček (koordinátor Collegium Europaeum na UK a AV ČR) na téma „Národní mesianismus ve Střední Evropě“. Byla to 4. přednáška v cyklu Střední Evropa.

127. GS se konal 15. 11. 2012 a byl opět ve znamení antropologické problematiky, ovšem volně navazující na předešlý GS. Referentem byl John Eade, profesor sociologie a antropologie na University of Roehampton a University College London. Jeho referát byl nazván „Nationalism, Transnationalism and Multiculturalism: The Relevance of  Religious Pilgrimage in a Changing Europe“ a věnoval se významu poutí jiných náboženství než křesťanských, která tak udržují kontakt mezi diasporami a tradičními centry jako jsou Mekka a jiná.

128. GS byl poslední z letošní bohaté žně GS. Konal se dne 27. 11. 2012. S referátem „Středoevropské myšlení o zahraniční politice“ vystoupil Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Byl to zatím poslední příspěvek k tématice Střední Evropa: Kořeny, formy a výklady modernity“. Počítá se s knižním vydáním referátů z této série.

Gellnerovské semináře i v roce 2012 jednoznačně potvrdily svou opodstatněnost a budou probíhat i v roce 2013. Mimo jiné na únor 2013 připravujeme poctu Jiřímu Musilovi, který by se 20. 2. dožil 85. let. Zájem o vystoupení na GS projevili i badatelé z Japonska, USA a Kanady.