Filtrované události

Ladislav Holy Lecture

Přednáška pojmenovaná po předním sociálním antropologovi českého původu, Ladislavu Holém (1933–1997), je organizována jednou ročně u příležitosti valného shromáždění České asociace pro sociální antropologii. Jejím cílem je přivést do České republiky významné osobnosti oboru bez ohledu na jejich konkrétní výzkumné téma a teoretickou či metodologickou orientaci.

V minulosti Ladislav Holy Lecture proslovili:

» Hana Červinková (2021)
» Martin Fotta (2020)
» Robert Parkin (2019)
» David B. Edwards (2018)
» Daniel Sosna (2017)
» Christoph Brumann (2015)
» Ghassan Hage (2014)
» Peter Schweitzer (2013)
» Joel Robbins (2012)
» Nikolai Ssorin-Chaikov (2011)
» Lale Yalcin-Heckmann (2010)
» Piers Vitebsky  (2009)

Ladislav Holy Lecture 2024 – 27. 1. 2024
Ladislav Holy Lecture

Datum 19.2.2022, 16:00

Místo konání Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8

Ladislav Holy Lecture 2023 – 25. 2. 2023
Ladislav Holy Lecture

Datum 19.2.2022, 16:00

Místo konání Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8

Ladislav Holy Lecture 2022 – 19. 2. 2022
Ladislav Holy Lecture

Datum 19.2.2022, 16:00

Místo konání Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8

Ladislav Holy Lecture 2020
Ladislav Holy Lecture

Datum 2020-01-25

Místo konání Etnologický ústav AV ČR

Ladislav Holy Lecture 2019
Ladislav Holy Lecture

Datum 2019-02-12

Místo konání CEFRES, Praha 1

Ladislav Holy Lecture 2018
Ladislav Holy Lecture
Ladislav Holy Lecture 2017
Ladislav Holy Lecture
Ladislav Holy Lecture 2015
Ladislav Holy Lecture

Datum 2015-12-12

Místo konání Praha

Ladislav Holy Lecture 2014
Ladislav Holy Lecture