Filtrované události

soutěž o cenu CASA

Soutěž o cenu CASA je zaměřena na studující v bakalářských a magisterských oborech, kteří úspěšně obhájili své bakalářské a diplomové práce. CASA chce zviditelnit tvůrce kvalitních studentských prací a umožnit jim prezentovat své bádání v rámci Gellnerovského semináře. Udílení ceny má za cíl povzbudit talentované badatelky a badatele na počátku kariéry a motivovat je k dalšímu rozvoji. Výherce zároveň obdrží finanční odměnu.

Podmínky soutěže:

Hlásit se může kdokoli, kdo napsal a úspěšně obhájil bakalářskou nebo magisterskou práci s tematikou sociální antropologie.
Je možné přihlásit i více prací na jednoho soutěžícího, avšak téma práce musí být odlišné (2 magisterské/bakalářské práce nebo 1 bakalářská a 1 magisterská).
Každá práce může být přihlášena do soutěže pouze jednou.
Aktuální výzva k soutěži vždy znovu vymezuje rozmezí let obhajoby prací, které je možné přihlašovat (např. 3 poslední roky).
Práci ve formátu PDF doplňuje abstrakt ve formátu PDF (max. 250 slov) pro vystoupení v rámci Gellnerovského semináře.
Práce i abstrakty mohou být psány v češtině, angličtině, případně slovenštině.
Cena CASA se vyhlašuje pro bakalářskou a magisterskou kategorii zvlášť – bakalářské práce soutěží s bakalářskými, magisterské práce s magisterskými.
Přihlášky posílejte na e-mail info@casaonline.cz do termínu dle aktuálně probíhající soutěže.
Přihlášky hodnotí porota složená ze členů předsednictva CASA a členů CASA. Je snaha složit porotu ze členů rozmanitých pracovišť.
Výsledky soutěže se veřejně vyhlašují zpravidla na valné hromadě CASA, která se koná nejčastěji v lednu. Soutěžícím bude zaslán interní mail o ne/úspěchu v soutěži nejpozději 3 dny před valnou hromadou. Všichni účastníci soutěže, včetně nevýherců, jsou však na valnou hromadu CASA zváni.
Po veřejném vyhlášení dojde ke zveřejnění výherců na webu CASA a případně na Facebooku CASA.
V případě nízké kvality přihlášených prací nemusí být cena udělena.