Filtrované události

Zvaná přednáška CASA

Zvaná přednáška CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka si po vzoru předního českého antropologa a významného propagátora sociální antropologie v českém prostředí, jehož jméno nese, klade za cíl zlepšit vzájemné vazby mezi antropologickými pracovišti a zvýšit povědomí o bádání probíhajícím mimo vlastní instituce členů CASA.

Zvaná přednáška CASA se koná dvakrát ročně, jednou v každém semestru akademického roku, na některém z pracovišť, které rozvíjí sociální antropologii.

CASA realizaci zvané přednášky finančně podpoří částkou 1000 Kč pro zvoucí instituci a 1000 Kč pro přednášející(ho). O přidělení finanční podpory rozhoduje předsednictvo CASA na základě přihlášek, podaných do výběrového řízení.

Podmínky řízení:

Přihlášku podává zvoucí instituce prostřednictvím osoby, která je členem CASA.
Přednášející je rovněž členem (členkou) CASA a není interním ani externím zaměstnancem zvoucí instituce.
Podpořené instituce a osoby nemohou získat podporu v následujících dvou kolech soutěže.
Přihláška musí obsahovat: název zvoucí instituce a jméno zvoucího člena CASA, jméno přednášejícího, předpokládaný název a termín přednášky.
Přihlášky posílejte na e-mail info@casaonline.cz do termínu dle aktuálně probíhající soutěže.
Přihlášky hodnotí předsednictvo CASA. Výsledky soutěže budou oznámeny do tří týdnů od ukončení soutěže e-mailem účastníkům soutěže a na webu CASA.

Zvaná přednáška CASA 2018 / 2019
Zvaná přednáška CASA

Datum 2019-02-28

Zvaná přednáška CASA 2017 / 2018
Zvaná přednáška CASA

Datum 2018-02-18