Cargo. Časopis pro kulturní / sociální antropologii

.

O časopisu

Cargo je recenzovaný časopis vydávaný Českou asociací pro sociální antropologii (CASA), který publikuje původní texty v čestině, slovenštině a angličitě.

Cargo je vedeno v European Reference Index for the Humanities (ERIH), sekce NAT.

Časopis vychází v elektronické i tištěné verzi, tištěnou verzi získávají všichni členové České asociace pro sociální antropologii zdarma.

Cíle a záměr

Časopis Cargo přináší texty zaměřené na teorii a praxi etnografického výzkumu, kritickou diskusi antropologických teorií a na etické souvislosti ustavování antropologického vědění. Časopis publikuje akademické texty, rozhovory s klíčovými osobnostmi oboru a příspěvky diskutující podoby výuky antropologie, nebrání se ani experimentálním žánrům.

» WEBOVÉ STRÁNKY ČASOPISU