Předsednictvo

PŘEDSEDA

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK
martin.hermansky (at) fhs.cuni.cz

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
Etnolovický ústav AV ČR, v. v. i.
sosna (at) eu.cas.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK
marketa.zandlova (at) fhs.cuni.cz

HOSPODÁŘ

Mgr. Michal Lehečka
Fakulta humanitních studií UK
leheckam (at) seznam.cz

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Fakulta sociálních věd UK
zdenek.uherek (at) fsv.cuni.cz

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.
Fakulta sociálních věd UK
jaroslav.klepal (at) gmail.com