Sekce CASA

Antropologie náboženství, magie a nadpřirozena

Předseda: Pavel Horák, EÚ AV ČR
Místopředsedkyně: Markéta Slavková, EÚ AV ČR
Kontaktní email: antropologienabozenstvi@gmail.com

Medicínská antropologie

Sekce pro medicínskou antropologii, založená v roce 2019, sdružuje členky a členy CASA, kteří využívají antropologické koncepty a metody k porozumění problematice zdraví, nemoci, tělesnosti, léčení a péče.  Jejím cílem je rozvíjet medicínskou antropologii na úrovni teorie, výzkumu i aplikované praxe v českém i mezinárodním kontextu. Sekce nabízí pravidelná setkávání a výměnu znalostí, postupů a informačních zdrojů začínajícím i etablovaným osobnostem v oboru. Podporuje spolupráci mezi různými pracovišti v akademické sféře, neziskovém sektoru, zdravotnictví i dalších sektorech.

Předsedkyně: Ema Hrešanová, FSV UK
Místopředsedkyně: Alžběta Wolfová, FHS UK
Kontaktní email: medanth@casaonline.cz