Sekce CASA

Antropologie náboženství, magie a nadpřirozena

Hlavním posláním sekce je sdružovat badatelky a badatele se zájmem o studium náboženství a příbuzných fenoménů jako jsou magie, esoterismus, či současná alternativní spiritualita. Výzkumný profil sekce se tak kromě tradičních náboženství zaměřuje i na dosud spíše marginalizované nebo okrajové fenomény, kterým je však v globálním badatelském kontextu věnována čím dál větší pozornost. Sekce se svou činností snaží podpořit a inspirovat mezioborovoou spolupráci a vzájemnou badatelskou inspiraci v českém kontextu; bere si však i podněty a inspirace ze zahraničí. Kromě pravidelných setkání členů a svých hostů předsednictvo sekce organizuje přednášky, konference a workshopy.

Předsednictvo: Mgr. Pavel Horák, Ph.D. (EÚ AV ČR) & Mgr. Markéta Slavková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
Kontaktní email: antropologienabozenstvi@gmail.com
 

Medicínská antropologie

Sekce pro medicínskou antropologii, založená v roce 2019, sdružuje členky a členy CASA, kteří využívají antropologické koncepty a metody k porozumění problematice zdraví, nemoci, tělesnosti, léčení a péče.  Jejím cílem je rozvíjet medicínskou antropologii na úrovni teorie, výzkumu i aplikované praxe v českém i mezinárodním kontextu. Sekce nabízí pravidelná setkávání a výměnu znalostí, postupů a informačních zdrojů začínajícím i etablovaným osobnostem v oboru. Podporuje spolupráci mezi různými pracovišti v akademické sféře, neziskovém sektoru, zdravotnictví i dalších sektorech.

Předsedkyně: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (FSV UK)
Místopředsedkyně: Mgr. Alžběta Wolfová (FHS UK)
Kontaktní email: medanth@casaonline.cz