1. ročník soutěže o cenu CASA (2016)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000 Kč.

Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického základu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • dodání PDF verze bakalářské nebo magisterské práce úspěšně obhájené během posledních tří let (2014-2016)
  • dodání PDF verze abstraktu (max. 250 slov) článku pro časopis Cargo, který ze studentské práce vznikne
  • tematika sociální antropologie
Soutěžící žádáme o doručení materiálů
na e-mailovou adresu asociace
info@casaonline.cz do 24.11.2016.

» Vyhlášení soutěže ve formátu PDF

Výsledky 1. ročníku Soutěže o cenu CASA (2016)

 

Kategorie bakalářských prací

Jan TesárekTanec čarodějnic. Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Kategorie magisterských prací

Lenka HadarováReenactment and Authenticity: Cultural Biography of Uniform. (Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií)

 

Soutěže se zúčastnilo 13 bakalářských a 13 magisterských prací z rozličných antropologických pracovišť z České republiky, Slovenska a Norska.

Práce hodnotila porota ve složení: Petra Ezzeddine (FHS UK), Martin Heřmanský (FHS UK), Martin Hříbek (FF UK), Daniel Sosna (FF ZČU) a Hana Synková (FF UPa).