3. ročník soutěže o cenu CASA (2018)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.

Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000 Kč.

Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického základu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • PDF verze bakalářské nebo magisterské práce úspěšně obhájené během posledních tří let (2016-2018)
  • PDF verze abstraktu (max. 250 slov) článku pro časopis Cargo, který ze studentské práce vznikne

Pravidla soutěže:

Soutěžící žádáme o doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace: info@casaonline.cz do 15.11.2018.

» Vyhlášení soutěže ve formátu PDF

.

Výsledky 3. ročníku Soutěže o cenu CASA (2018)

.

Vítězka kategorie bakalářských prací

Tereza Picková – Stávat se poutníkem: Pouť jako proces konstrukce poutnického těla. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Vítězka kategorie magisterských prací

Barbora Stehlíková„Má dáti dar‟. (Karlova Univerzita, Fakulta humanitních studií)

Soutěže se zúčastnilo 7 bakalářských a 7 magisterských prací z rozličných antropologických pracovišť z České republiky.

Práce hodnotila porota ve složení: Hana Horáková (Metropolitní univerzita, Praha), Václav Hubinger (emeritus), Kateřina Mildnerová (Palackého univerzita, Olomouc), Daniel Sosna (AV ČR, Praha), Hana Synková (Univerzita Pardubice, Pardubice).

–>