5. ročník soutěže o cenu CASA (2020)

Jako každý rok CASA vyhlašuje soutěž o nejlepší Bc. a Mgr. práce. Deadline doručení materiálů na e-mailovou adresu asociace info@casaonline.cz
je 1. 11. 2020

Více informací o soutěži zde

» Vyhlášení soutěže ve formátu PDF

VÝSLEDKY 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU CASA (2020)

VÍTĚZ KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Jakub Kvizda – Střet hyperobjektů: plastové oceány vrací úder (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Komise dále vyslovila uznání za výbornou kvalitu bc. pracím Marharyty Golobrodské (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) a Michaely Rusové (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií).

VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ

Lukáš Senft – Za plotem čeká vlk: mezidruhové soužití na Broumovsku v antropocénu (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Komise dále vyslovila uznání za výbornou kvalitu mgr. pracím Valentiny Podlesné (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) a Karolíny Žítkové (Západočeská univerzita, Fakulta filozofická).

Soutěže se zúčastnily 4 bakalářské a 7 magisterských prací.

Práce hodnotila porota ve složení: Nikola Balaš (Praha), Zdenka Sokolíčková (University of Oslo & Univerzita Hradec Králové), Daniel Sosna (Akademie věd ČR, Praha), Jaroslav Šotola (Palackého univerzita, Olomouc), Johana Wyss (Akademie věd ČR, Praha & Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle).