166. Gellnerovský seminář – Petr Špecián


Pozvánka

 

Česká asociace pro sociální antropologii

a

Masarykova česká sociologická společnost

Vás srdečně zvou na

 

166. GELLNEROVSKÝ SEMINÁŘ

Gellnerovský seminář založen Jiřím Musilem a Petrem Skalníkem v roce 1998

který se bude konat

 

ve středu 7. března 2018 od 17:30 hod.

 

v salonku Café Lajka
U Akademie 11, Praha 7

 

Vystoupí

 

Petr Špecián

 

Fakulta humanitních studií UK

a Národohospodářská fakulta VŠE

 

na téma

 

Graeber kontra ekonomie

 

 

Zdeněk UHEREK,v.r., Martin HEŘMANSKÝ v.r., Alena MILTOVÁ,v.r.

 

[PDF ke stažení]


 

Petr Špecián

Petr Špecián působí jako odborný asistent na Národohospodářské fakultě VŠE a na Společenskovědním modulu Fakulty humanitních studií UK. Jeho zázemí je v ekonomii a filosofii. Přednáší primárně v kurzech zaměřených na mikroekonomii a ekonomii veřejného sektoru. Věnuje se primárně metodologii ekonomie a otázce slučitelnosti neoklasické politické ekonomie s aktuálními poznatky behaviorálních věd.

 

Graeber kontra ekonomie

David Graeber ve své knize Dluh ostře kritizuje ekonomii za její údajně pomýlené předpoklady a přístup. Ukážu, že tato kritika je mnohdy zavádějící a založená na problematických definicích základních pojmů, jako je „barter“, či „směna“. Ekonomický přístup ke zkoumání lidského chování je mnohem univerzálnější a hůře napadnutelný, než by se mohlo při letmém ohledání zdát. Užitečnost jednoduchých ekonomických modelů budu ilustrovat na příkladu vězňova dilematu a v jeho kontextu proberu také některé kritické námitky, které vůči ekonomickému přístupu často zaznívají. Závěrem se pokusím vyhodnotit Graeberovy základní hypotézy o principech fungování lidských společností, které mají podle něho pro ekonomii představovat závažný problém.