Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit buď:

a) platebním příkazem na účet asociace u Fio banky č. 2300454230 / 2010 
(IBAN: CZ0520100000002300454230, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo (viz Seznam členů)

b) v hotovosti po domluvě s hospodářem (kontakt viz Předsednictvo)

c) fakturou, kterou na základě doručené objednávky, muže vystavit hospodář (kontakt viz Předsednictvo)

 

Výše členských příspěvků pro rok 2017
(schválená Valným shromážděním asociace dne 21.1.2017)

Řádní členové…………………………………….500,- Kč

Členové s omezeným členstvím……………….200,- Kč