Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit buď:

a) platebním příkazem na účet asociace u Fio banky č. 2300454230 / 2010 
(IBAN: CZ0520100000002300454230, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo (viz Seznam členů)

b) v hotovosti po domluvě s hospodářem (kontakt viz Předsednictvo)

c) fakturou, kterou na základě doručené objednávky, muže vystavit hospodář (kontakt viz Předsednictvo)

Výše členských příspěvků
(schválená Valným shromážděním asociace)

Řádní členové (do roku 2024)…………………………………….500,- Kč

Upozornění: od roku 2025 bude roční výše členských příspěvků činit 600,- Kč.